Əsas səhifə Cinayətkar İsrail Qərb sahilində müqavimətin uğurlu insidenti