Əsas səhifə İslam Yəmən Beytullahul-Həramın idarəçiliyi üçün birgə komitənin yaradılmasını tələb edib