Əsas səhifə Cinayətkar İsrail Usamə Həmdan: Rəfəhə hücum müzakirələrin dayandırılması deməkdir