Əsas səhifə İslam Tala Naci: İsmayıl Qaani Qasim Sülemani yolunu gedir