Əsas səhifə İslam Nəsrullah: İsraillə sülh haram bir sülhdür. Bunun “Hüdeybiyyə” sülhü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur