Əsas səhifə İslam İmam Xomeyni olmasaydı, Fələstin də Əndəlus müsəlmanlarının aqibətinə düçar olardı