Əsas səhifə Cinayətkar İsrail Həmas: Beynəlxalq məhəmənin qərarı icra mərhələsi mexanizminə keçsin