Əsas səhifə İslam General-mayor Salami: Düşmənlə mübarizənin sonlarını yaşamaqdayıq