Əsas səhifə Ölkə Azərbaycan və İrandan keçməklə Rusiyanı Pakistanla birləşdirən xətt təklif edilir