Home Qüds Google və Apple xəritələrindən Fələstin adının çıxarılması Həmasın reaksiyasına səbəb oldu