Əsas səhifə İslam Tbilisidə “İslam Peyğəmbəri (s) və müasir insanın həyat tərzi” adlı konfrans