Əsas səhifə İslam Sünni alimləri: Səudiyyə hakimləri əxlaqi pozğunluğu yaymaqdan əl çəkməlidirlər