Əsas səhifə Cinayətkar İsrail Hersoq: Çoxsaylı seçkilərin keçirilməsi İsrail üçün qeyri-normal və zərərlidir