Əsas səhifə Cinayətkar İsrail Həmas: İşğalçılar öz məqəsdlərinə çatmaq üçün müqavimətlə qarşılaşmaqda acizdirlər