Əsas səhifə İslam Cebran Basil və Süleyman Franciyə Seyid Həsən Nəsrullahla görüşüb