Home İslam Yəmən İnqilabının rəhbəri: Amerika və İsrail hökmranlığı altındakı bəşər cəmiyyətinin Quranın hidayətinə daha çox ehtiyacı vardır