Home İsrail Sionistlər yüz doxsan birinci dəfə bir Fələstin kəndini dağıtdılar