Home İslam Şəbaniyyə xütbəsi Ramazan ayının mənəvi imkanlarını dərk etmək üçün çox ibrətamizdir