Home Ölkə Bakı: İranla Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətlər dostluq və əməkdaşlığa əsaslanır