Home slider Ayətullah Amili- beynəlxalq sionizmin gözünə tikan