Home Hərb Ənsarullah: “G7” qrupunun bəyanatı beynəlxalq riyakarlığı göstərir