Home İslam Əbdül Məlik Bədruddin Əl-Hüsi Yəmən inqilabın ildönümündə: “Xalq böhran vəziyyətində realllığa söykənərək inqilab etdi”