Əsas səhifə İslam Bəzi islam ölkələri sanki onların ağuşuna sarılmaq üçün yarışa çıxıb