Əsas səhifə Cinayətkar İsrail Əbu Ubeydə: Düşmənin Həması məhv etmə xülyası məğlubiyyətdən qaçmaq arzusudur